S.S.S

ARAÇ MUAYENE SIKÇA SORULAN SORULAR

Ücretsiz olarak araç muayene ranevusu alınabilir mi ?
Firmamız ücret karşılığında hizmet vermektedir. Araç muayene randevu alma Tüvturk rezervasyon sistemi üzerinden ücretsiz gerçekleştirilmektedir. Araç muayene randevu almak için Tüvturk çağrı merkezini mesai saatlerinde arayarakta randevu alınabilir. Operatörünüze bağlı olarak ücretlendirilmektesiniz.
Firmanızdan araç muayene randevu alma zorunluluğu varmıdır ?
Araç muayene randevusu almak için firmamızdan hizmet alma zorunluluğunuz yoktur. Tercihinize kalmıştır. Ancak firmamızın 08:00 – 23:45 saatlerinde sizleri arayarak daha hızlı ve kolay randevu almanız sağlanabilmekte ve araç muayene konusunda tüm özel sorularınıza çözüm üretebilmekteyiz.

Engelli araçlarına öncelik var mı? Muayene ücreti tahsil ediliyor mu?

Araç Muayene İstasyonlarında, engelli vatandaşlara ait araçlara muayene sırasında öncelik tanınmakta olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35′nci maddesine göre, engelli araçları dahil tüm araçlardan muayene ücreti tahsil edilmektedir.

Öncelik verilen araçlar nelerdir?

Araç muayene istasyonlarında, ambulans, itfaiye ve sivil savunma araçları, doğalgaz acil müdahale araçları, Emniyet Teşkilatı’na ait resmi araçlar ve engelli vatandaşlarımıza ait araçlara, Trafik zabıtası ile birlikte muayeneye gelen araçlar, muayene tekrarı ve tadilat sonrası muayeneye öncelik tanınmaktadır.

Muayene ücretlerini kim belirliyor ?

Araç Muayene ücretleri yıllık olarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün genelge ve emirleri doğrultusunda belirlenmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 35. maddesinde belirtilen esaslar uygulanmaktadır; Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından yıllık olarak yayımlanan sirküler baz alınmaktadır. İstasyon, tamamen belirlenmiş rakamlara göre işlem yapmak durumundadır.

Araç muayenesi için gerekli belgeler nelerdir?

Aracınızı muayeneye götürürken bulundurulması gereken evrakları buradan inceleyebilirsiniz.

Egzoz Gazı Emisyon ölçümü için gerekli belgeler nelerdir? Egzoz gazı emisyon ölçümü yapılacak aracınız için;

Trafik ve Tescil Belgesinin aslı Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı (ilk kez egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıracak olan araçlardan talep edilmez.) ile istasyona müracaat etmeniz gerekmektedir.

Muayenede kontrol edilenler noktalar nelerdir?

Aracınızın periyodik muayenesi esnasında, araç tanımları, ruhsat bilgileri, direksiyon sistemi, fren tertibatı, görüş şartları, aydınlatma sistemi, aks, jant, lastik ve süspansiyon sistemi, şasi ve şasi bağlantı parçaları, gürültü kirliliği için gerekli kontroller ve aracın diğer donanımları kontrol edilmekte ve araç güvenliği için uygun olup olmadığı tespit edilmektedir.

Muayene onayı için ruhsatımda yer kalmadı, ne yapmalıyım?

Ruhsatınızın içinde boş “Muayene Onayı” alanı bulunmuyor ise, muayene sırasında istasyonlarda elektronik ortamda ücretsiz olarak hazırlanan elektronik tespit formu ile Trafik tescil Bürolarına giderek yeni bir trafik belgesi alabilirsiniz.

Aracıma LPG taktırdım; ne yapmam gerekiyor?

Tadilat kapsamına giren değişiklikler AİTM’nin (Araç İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) EK-4 ünde belirtilen “Müsaade Edilen Tadilatlar” maddesinde belirtilmiştir. Yakıt sistemlerinde (LPG, CNG ) yapılan tadilatlar da bu kapsama girmektedir ve aracın geçerli bir muayenesi olsa dahi tadilat sonrası muayeneye girmesi gerekmektedir. Tadilat sonrası muayene ücretleri araç sınıflarına göre belirlenir, “periyodik araç muayenesi” ile aynıdır. Tadilat Muayenesi için gerekli belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.

Aracıma Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü gerekli mi ?

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm periyodu nedir?

Egzoz gazı emisyon ölçümü;
Hususi otomobillerde;

İlk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir

Resmi otomobillerde;

İlk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir

Diğer motorlu taşıtlarda ise;

İlk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir periyodlarda yapılmaktadır

Tarım ve orman traktörleri, motosikletler ve mopedler egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi değillerdir.

Ocak 1980 tarihinden önce tescil edilmiş dizel motorlu araçlardan egzoz gazı emisyon ölçümü istenmez.

Trafikte seyreden tüm motorlu araçlar, 10 yaşından sonra her yıl egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmak zorundadır.

Yukarıda verilen süreler, a racın trafiğe çıkışından sonraki muafiyet sürelerini belirtmektedir. Bu sürenin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde, Egzoz Gazı Emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur. Takip eden emisyon ölçümleri ise, aracın trafiğe çıkış tarihi esas alınarak uygulanır ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenen ve 1 Ocak 2010 tarihinde açıklanan kusurlar tablosuna göre, geçerli bir “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü” olmaması ağır kusur olarak değerlendirilmektedir.

Egzoz gazı emisyon testi ölçümü istasyonlarda yapılıyor mu?

Egzoz Gazı Emisyon ölçümü hizmeti vermeye başlayan istasyonların bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Muayene harcı (ücreti) nerede tahsil ediliyor?

Muayene harcı (ücreti), TÜVTURK istasyonlarında tahsil edilmektedir.

Fenni muayene izin belgesini nereden alabilirim ? Muayene işlemi için Fenni Muayene İzin Belgesi gerekli midir? Fenni muayene izin belgesini, bağlı olunan vergi dairesinden ya da online bilgi alınabilen vergi dairesi veya bürolarından temin edebilirsiniz. İstasyonlarda bulunan ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilmiş sorgulama ekranlarından da vergi borcu bilgisine ulaşılabilmektedir. Yapılan kontrolde vergi borcu, ogs cezası ve trafik cezası görülmez ise, bir belgeye ihtiyaç duyulmadan muayene işlemleriniz yapılabilir. Yapılacak sorgulamada vergi borcu, trafik cezası vb. çıkması halinde ya da online olmayan vergi dairelerine bağlı araçların borç sorgulaması yapılamaması durumunda, muayene yapılabilmesi için fenni muayene izin belgesi istenebilmektedir. Vergi Dairesi nezdinde yapılan vergi borcu ödeme ve borcun sistemden düşürülmesi sonrasında istasyonda yapılan kontrolde borç olmadığı görülmesi durumunda da fenni muayene izin belgesi istenmeyecektir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen araçlardan, gecikilen her ay için %5 fazla muayene ücreti tahsil edilmektedir. Gecikme cezaları 30 günlük dilimler halinde tahsil edilir. Bu nedenle 1 günlük veya 30 günlük gecikmeler 1 ay olarak değerlendirilmektedir.

Gecikme cezanızı gecikme bedeli linkindeki hesaplama modülünden öğrenebilirsiniz.

TÜVTURK istasyonlarında tahsil edilmekte olan gecikme cezalarının tümüyle Hazine’ye aktarıldığını da ayrıca belirtmek isteriz.

Gecikme cezası hangi kanuna göre tahsil edilir ?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25539 sayılı ve 31.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.” ifadesi yer almakta ve takip eden üçüncü fıkrasında “…..ile % 5 oranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödenir.” denmektedir.

Yukarıda anılan Kanunun hükmü gereğince muayene ücreti, muayene süresi aşılan araçlardan geçirilen her ay için, muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için % 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı Hazine payı olarak aktarılmaktadır.

Muayene tekrarından sonraki muayeneden neden ücret alınır ?

Karayolları Trafik Kanunu’nun değişik 35. maddesi gereğince çıkarılmış olan Araç Muayene İstasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkındaki yönetmeliğin 8′nci maddesinde belirtilen esaslara göre, muayenesi yapılan araçlar muayeneden geçemedikleri taktirde, kendilerine tanınan 1 aylık süre içinde aynı muayene istasyonuna gelerek muayene tekrarını yaptırmak zorundadırlar. Bu süre içinde gelinen ikinci muayene, muayene tekrarı olarak sayılacağından ücret tahsil edilmeyecektir. 1 aylık zaman dilimi içinde gelinen ikinci muayene tarihi veya bir aylık sürenin dolmasından sonra gelinen muayenelerde muayene ücreti tam olarak alınmaktadır.

Gezici istasyonlarda yapılan muayenelerin tekrarları, aynı gezici istasyonda yapılabildiği gibi gezici istasyonun bağlı bulunduğu ilin sabit istasyonlarında da muayene tekrarı yapılabilmektedir.

İlgili yönetmelikte muayene tekrarı için verilmiş hak 30 günlük süreyi kapsamaktadır ve herhangi bir şekilde bu sürede değişiklik yapılamamaktadır.

Motor numarası tespiti için servis raporu neden istenir ? Periyodik Araç Muayenesinde aracın motor numarasınının bulunamaması “Hafif Kusur” olarak değerlendirilmektedir ve sonuç olarak araç muayeneden geçmekte ve ikinci bir tekrar muayenesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle araç sahipleri için motor numarasının bulunamaması, periyodik muayene için problem teşkil etmemektedir..

Motor numarasının mutlaka okunması ve Ek-1 belgesine (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu) tespit işleminin yapılması gereken durumlarda, motor numarasının görülerek tespit edilmesi gerekmektedir. Motor numarası silinmiş, bulunamıyorsa veya okunamıyorsa ya da araç muayene uzmanı motor numarasından emin olamıyorsa, tespit işlemini gerçekleştirmez .

TÜVTURK sadece gözle görülebilen noktalar için muayene yapmakta ve herhangi bir açma- sökme işlemi yapma yetkimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle tespit gereken durumlarda motor numarası görülemeyen araçlar için yetkili servislere yönlendirilmek durumundadır.

Arazi taşıtlarının muayene süresi nedir?

Arazi taşıtları hem yolcu nakli, hem de yük nakli amacı ile kullanılabilmeleri yanında her iki amaç için de ticari, hususi veya resmi olarak da tescil edilebilmektedirler. Bu durum araçların muayene ücretlerini, sürelerini ve bu ücretin esas alındığı araç gruplarını da belirlemektedir.

Araç grupları:

Arazi taşıtı olarak tescil edilmiş otobüs, kamyon,çekici sınıfı araçlardır Arazi taşıtı olarak tescil edilmiş otomobil, minibüs ve kamyonet sınıfı araçlardır Muayene süreleri:

Hususi araçlar: 1. Yolcu nakli amacıyla tescil edilen ve sürücüsü dahil en fazla 8 oturma yeri olan araçlar ilk üç yıl sonunda ve devamında her iki yılda bir 2. Yolcu nakli amacıyla sürücüsü dahil 8 den fazla oturma yeri olan veya yük nakli amacı ile tescil edilen araçlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir Ticari Araçlar: Araç sınıfına bakılmaksızın ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir Resmi Araçlar: Resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir Diğer resmi araçlar ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir muayeneye tabi tutulurlar. İstasyonumuzda yetkili personelimiz tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra aracınızın sınıfı hakkında nihai karar verilecektir. Aracınız otomobil sınıfında değerlendirilir ise muayene periyodunuz ilk 3 yıl sonunda ve devamında 2 yılda bir olarak, kamyonet sınıfında değerlendirilir ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir kez olarak periyodunu sürdürecektir.

İlk Yardım setinin içeriği nelerdir?

İlk yardım seti

3 adet Üçgen Sargı Bezi 1 adet Flaster (2 cmx5 m) 12 adet Çengelli İğne 1 adet Paslanmaz Makas 10 adet Yarabandı 2 adet Cerrah Eldiven 1 adet Alüminyum Yanık Örtüsü 1 adet Otomatik Turnike (50 cm orgülü ) 2 adet Büyük Sargı Bezi ( 10 cm * 3-5 m) 1 kutu Gaz Komresi (10 cmx10 cm 50 lik kutu) 1 adet Esmark Bandajı (3 cm) 1 adet Antiseptik Solusyon ( 50 ml) 1 adet El Feneri

Araç muayene işlemleri hangi kanuna ve mevzuata göre yapılmaktadır?

Araç muayenelerinde TÜVTURK araç muayene istasyonlarında aşağıdaki yönetmelik ve uygulamalara göre muayene hizmeti verildiğini belirtmek isteriz.

*Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Yönetmeliği Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik Avrupa Birliği Direktifleri

Cam filmi muayeneden geçer mi?

Periyodik muayenelerde cam filmi, “Camlar: sonradan boyanmış/sonradan film yapıştırılmış/folyoların montaj izni yok” kusur teksti ile “hafif kusur” olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, hafif kusurlar muayeneden geçmeye engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte aracın muayeneden hafif kusur ile geçmiş olması, trafik birimleri tarafından ceza yazılması, filmin söktürülmesinin istenmesi gibi durumları ortadan kaldıran bir unsur değildir.

LPG’li araçlarda neye göre ve nasıl muayene olur?

21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere Yakıt sistemlerinde Likit Petrol Gazı (LPG) kullanan araçlar R 67.01 regülasyonunun tüm gerekliliklerini sağlamalıdır. Buna göre genel kurallar aşağıdaki gibidir.

LPG Yakıt sistemi tamamen sızdırmaz olmalıdır.

LPG Yakıt sisteminin tüm üniteleri doğru ve güvenli bir şekilde çalismalidir. Montajı aracın çalisma şartlarında (yük indirme ve yükleme, hareketli parçalar, çarpismalar) oluşabilecek hasarlardan en az etkilenecek şekilde yapılmalıdır. Tüm ünitelerin ayrı ayrı tip onayları olmalıdır. LPG yakıt sisteminin çalismasini olumsuz yönde etkileyecek hiç bir donanım bulunmamalıdır. Tüm bağlantı ve üniteler egzoz ve ısı kaynaklarından en az 10 cm uzakta olmalıdır. Isı izolasyonu yapılması halinde mesafe daha az olabilir. Elektrik tesisatı ile araç gövdesi arasında izolasyon olmalıdır. Hiç bir ünite aracın bütünlüğünü ve boyutlarını değiştirecek şekilde olamaz ve montajı yapılamaz. Tüm bağlantıların yerleri muayene edilebilecek noktalarda olmalıdır. İstasyonlarda, yukarda belirtilen genel kurallara göre muayeneler yapılmaktadır. Muayenelerde egzoz sistemine yakın olan araçların muayene raporlarına bu durum ağır kusur olarak belirtilmektedir.

Fenni muayene izin belgesinin süresi nedir?

Fenni muayene izin belgesi, üzerine vergi dairesi tarafından şerh düşülen süre içinde geçerlidir.

Vergilerimi taksitlendirdim, sorun olur mu ?

Taksitlendirilmiş ve ödemesi yapılmış vergiler sistemde borç olarak gözükmeyecektir. Buna rağmen borç gözükmesi halinde fenni muayene izin belgesi istenmektedir.

Motorsiklet muayenesinde nelere dikkat edilmesi gerekir ?

Motorsikletler, araç muayenesine benzer şekilde muayeneye tabi tutulmaktadırlar; araçlar gibi fren test cihazına sokulmamakta, muayene sahasında uygun bir alanda fren testi yapılmaktadır.

Zorunlu ekipman olarak motorsikletlerden kask aranmaktadır. Kask’a dahili bir gözlük sistemi yok ise harici olarak sürücünün bir gözlüğü olmak zorundadır.

Aydınlatma sistemlerinin iyi çalışması, dayama ayağı açıkken motorun hareket etmemesi gerekmektedir.

Motorsikletlerin bir kısmına sepet dediğimiz yan tarafa oturma aksesuarı takılmaktadır; bu istihap haddini, taşıyabileceği kişi sayısını ve aracın genişliğini değiştirdiği için proje gerektirmektedir. Genişlik, yükseklik ciddi bir şekilde değişmediği sürece boyutlar sorun yaratmamaktadır.

Ön ve arka emniyet kemerleri hangi tarihlerden itibaren zorunludur ?

Yolcu taşıyan M1,M2,M3 sınıfı araçlar ile yük taşiyan N1,N2,N3 sınıfı araçlar emniyet kemeri uygulamasına tabi olan araç sınıflarıdır. Aşağıda emniyet kemeri bulundurulacak koltuklarda, uygulamanın hangi tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiştir:

* M1 sınıfı araçlarda (otomobiller)

ön koltuklar 18.06.1986 arka koltuklar 01.01.1995 * N1,N2,N3 sınıfı araçlar, kamyonet, kamyon ve çekiciler

ön koltuklar 01.08.1998 tüm koltuklarda 01.01.2009 * M2 ve M3 sınıfı araçlar, minibüs ve otobüsler

01.08.1998 tarihinden sonra üretilen araçların (model yılı 1999) bütün koltuklarında zorunlu olmayıp; minibüslerde sürücüsü ile yanında oturan yolcuların koltuklarında, şehirlerarası otobüslerde arka koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil en ön ve önünde boşluk olan arka koltuklarda, önünde boşluk olan kapı önü koltuklarında, iki katlı şehirlerarası otobüslerde merdiven önü, en ön ve önünde boşluk olan en arka koltuklarda, masa etrafında bulunan koltuklardan aracın gidiş yönüne doğru olanlarda oturan yolcuların koltuklarında

Aracımın ruhsatını kaybedersem ne yapmalıyım ?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikliğe göre, geçerli bir muayenesi olan araçların belgeleri Tescil Kuruluşları tarafından doğrudan muayene şartı aranmaksızın yenilenecektir. Bu durumdaki müşterilerimiz, gerekli işlemlerini tamamlamak üzere herhangi bir tescil kuruluşuna başvurabilir.

Sistem üzerinde muayene kaydı bulunmayan araçların belgeleri, muayeneleri yapıldıktan sonra tescil kuruluşlarınca yenilenecektir. Bu durumda muayeneye aşağıdaki belgelerle gelinmesi gerekmektedir.

Şoförler ve Otomobilciler Odasından temin edilen ve doldurulmuş Ek-1 belgesi (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu) Aracınız için hazırlanmış geçerli bir trafik sigortası belgesinin aslı İstasyonlarda yapılacak kontrollerde bir borcunuzun olmaması Araç LPG ya da CNG’li ise, gaz sızdırmazlık raporu (geçerlilik süresi 1 ay’dır) Geçerli Egzoz Gazı Emisyon ölçümünün olmaması 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak değişmiştir. Bu nedenle, muayeneye gitmeden önce egzoz gazı emisyon ölçümünüzün geçerlilik tarihini kontrol etmenizi öneririz. T.C Kimlik no’sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz. Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz. Detaylar için lütfen buradan bilgileri inceleyiniz. Bu belgelerin dışında ruhsatınızın kayıp olması sebebiyle, son muayene geçerlilik tarihinin tarafınızdan ispatlanması gerekmektedir. Son muayene geçerlilik tarihini aşağıdaki belgelerden biri ile kanıtlama imkanınız bulunmaktadır. İspatın mümkün olamaması durumunda, 01.01.2005 tarihi itibariyle gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.

Trafik Tescil Şubesinden, muayene geçerlilik tarihini belirten resmi bir yazı Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz, muayene geçerlilik tarihinin görülebildiği onaylı ruhsat fotokopisi Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz ve en son muayene tarihini belirten Ek-1 belgesinin onaylı kopyası Vergi Dairesi’nden temin edilen son muayene harç makbuzu (aslı tarafınızda mevcut ise tekrar işlem yapmanız gerekmemektedir) Eğer son muayene,TÜVTURK istasyonlarında yapıldı ise, kayıtlarımızda bu tarihi görebileceğimizden yukarıdaki belgeleri getirmenize gerek bulunmamaktadır.

Araç sahibinin muayeneye gelmesi şart mı?

İstasyonlarda araç muayenesi yapılırken, ruhsat sahibi olması şartı aranmamaktadır. Aracınızı siz ya da farklı bir kişi istasyonlara götürerek muayene ettirebilir. Ancak yalnızca aracı getiren kişiye muayene bittikten sonra araç teslimi yapılmaktadır.

Not: Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz.

Aracımın plakası üzerindeki pulu düştü sorun olur mu?

Araç muayenesi sonucunda plakaya yapıştırılan pulun zayi olması, herhangi bir sorun teşkil etmemekle birlikte, bir sonraki muayenenizde de soruna yol açmayacaktır.

TÜVTURK araç muayene istasyonlarında gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik ortamda kayıt altına alınmakta olup, TÜVTURK istasyonları, Emniyet Müdürlükleri ve Trafik Zabıtaları aynı elektronik sistem üzerinden yapılan işlemleri takip etmektedir. Aracınızın bir kontrole tabi tutulması durumunda esas alınan, elektronik kayıt ortamı ve araç ruhsatınızda yer alan bilgilerdir.

Aracımın muayene tarihi gelmeden muayenesini yaptırabilir miyim?

Aracınızın son muayene geçerlilik tarihi gelmeden de istasyonlara gelerek araç muayene işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aracınızın bir sonraki muayene tarihi, muayeneye gelmiş olduğunuz tarih üzerinden hesaplanır ve ruhsatınıza işlenir. Örnek olarak, 28 Şubata kadar araç muayene süreniz olduğu halde 18 Ocak tarihinde aracınızı muayeneye getirecek olursanız ve aracınız muayeneden geçer ise, bir sonraki muayene süreniz aracınız periyodu çerçevesinde 18 Ocak olarak değerlendirilir.

Muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı geçerli midir ?

İstasyonlarda muayene ücretleri nakit olarak tahsil edilmekte olup, muayenesi geciken araçlardan her ay için yüzde beş gecikme ücreti alınmaktadır .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir